voor teams

Luister jij om de ander te begrijpen of om zelf te kunnen reageren? Denk je wel te weten wat de ander bedoelt of vraag je het na? Communicatie is bij veel teams een thema dat aandacht vraagt. Door daar op een ontspannen manier mee aan de slag te gaan, leer je elkaar beter kennen en dat heeft en positief effect op je onderlinge samenwerking.

Het kan zinvol zijn om als team ‘voor anker’ te gaan. Een pas op de plaats om zicht te krijgen op welke patronen helpend zijn in de onderlinge samenwerking en welke patronen juist niet handig zijn. Steeds weer merk ik dat wanneer een team met elkaar aan de slag gaat om de samenwerking te verbeteren dat zoveel waardevolle inzichten oplevert die gelijk toepasbaar zijn.

Met plezier zet ik mijn kennis, vaardigheden en persoonlijkheid in om teams te laten ontdekken hoe zij invloed hebben en ieder op eigen wijze een bijdrage kan leveren aan een prettige samenwerking, teamontwikkeling en een gezonde energiehuishouding.

Dit gebeurt tijdens een teamcoachbijeenkomst van 3 uur waarbij verschillende onderwerpen aan bod kunnen komen in afstemming met de leer/ontwikkelvraag van het team. Een aantal onderwerpen zijn: besluitvorming, teamafspraken maken, een gezamenlijk doel formuleren, inzicht krijgen in elkaars kwaliteiten, inzicht krijgen in elkaars ontwikkelvragen, met elkaar in gesprek als het spannend is, inzicht over leiders en volgers, de basisprincipes van een professionele communicatie. 

voorbeeld uit de praktijk

Tijdens een teamcoachbijeenkomst was ik met een team aan de slag rondom het onderwerp besluitvorming en de rol van leiders en volgers. Iedereen nam in de ruimte een plek in die paste bij zijn en haar rol in het team qua leider of juist meer volger zijn. Dat gaf geen verrassingen. Het gesprek dat volgde deed dat wel. Hoe maak je nu als team handig gebruik van de aanwezigheid van leiders en volgers? Mijn vraag aan het team of er wel eens de vraag wordt gesteld of iemand nog een heel ander idee heeft werd ontkennend beantwoord. Verderop tijdens de bijeenkomst werd een besluit genomen en daar werd ineens die vraag wel gesteld. Het voelde wat onwennig voor het team en tegelijk gaf het ruimte om te luisteren om te begrijpen in plaats van om te reageren. Een positieve ervaring rijker voor alle aanwezigen.

neem contact op

Wil je ontdekken hoe een Anker Moment jouw team vooruit kan helpen gaan? Weet je welkom om een afspraak te maken en te ontdekken wat je ziet en hoort als er ruimte ontstaat.