voor organisaties

Herken je dat bij jouw medewerkers de energie weglekt en daardoor het plezier verminderd? Wil je ontdekken welke patronen en ongeschreven regels de huidige situatie in stand houden? Mijn ervaring leert dat als dit duidelijk is er ruimte ontstaat om het met elkaar anders aan te gaan pakken. De start van een betekenisvolle organisatie is dan een feit. Je kunt een afspraak maken voor een verkennend gesprek over wat ik voor jou en de ontwikkeling van jouw organisatie kan betekenen.

Werkwijze voor organisaties

  1. Er is de wens voor verandering in een situatie van een individuele professional, een team of een organisatie
  2. Tijdens een intakegesprek luister ik naar de veranderwens en bespreken we de mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan
  3.  Binnen een week maak ik een offerte op maat  
  4. Als is besloten om met elkaar samen te werken dan begeleid ik het proces door middel van gesprekken, vragen, spelvormen, ervaringsoefeningen, actieve werkvormen en observaties
  5. De inzichten na een bijeenkomst zijn direct praktisch toepasbaar
  6. Na iedere afspraak evalueren we het proces, het product en is er ruimte voor feedback naar mij. Op die manier houden we elkaar scherp of we nog op de juiste koers zijn.

voorbeeld uit de praktijk

De manager van een zorgteam benaderde mij voor een ontwikkeltraject voor een van haar teams. In het voorbereidende gesprek werden de doelstellingen duidelijk. Tijdens  de tweede bijeenkomst merkte  ik dat de context behoorlijk is veranderd en het plan van aanpak zoals bedacht geen optimaal resultaat zal geven. Dit besprak ik met de betreffende manager en besloten werd om eerst te richten op de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de medewerkers om weer ruimte te ervaren om aan de slag te kunnen met leren en ontwikkelen t.a.v. het versterken van de onderlinge samenwerking. Deze afstemming tijdens het traject vind ik essentieel om recht te kunnen doen aan alle betrokkenen.

neem contact op

Wil je ontdekken hoe een Anker Moment jouw organisatie kan helpen veranderen? Weet je welkom om een afspraak te maken en te ontdekken wat je ziet en hoort als er ruimte ontstaat.