Prettige teamsamenwerking; klaar voor de start!?

In juni van dit jaar wisten de Oranje leeuwinnen zich steeds weer te plaatsen voor de volgende ronde van het WK. Die onderlinge samenwerking in dit sportteam kun je goed vergelijken met een zelfsturend team in de zorg. Je ‘scoort’ met elkaar door de afgesproken zorg op een professionele wijze te leveren aan de cliënt. Voordat er gescoord kan worden, zijn er volgens mij een aantal voorwaarden die helpen om prettig als team samen te kunnen werken. Hieronder beschrijf ik deze voorwaarden en stel daarbij best veel vragen. Jij bent aan zet om met die vragen aan de slag te gaan die op jouw team van toepassing zijn.

Duidelijke spelregels
Het eerste betreft duidelijke spelregels die voor iedereen bekend zijn. Hoe is dat in het team waar jij deel van uit maakt? Zijn er gezamenlijk werkafspraken gemaakt en is voor iedereen helder wie voor welke taak verantwoordelijk is? Hebben jullie afspraken gemaakt over hoe de besluiten genomen worden?

Juiste spelers
Als dat allemaal helder is, is het tijd om naar de spelers te kijken. Zijn de juiste spelers opgesteld in je team? Dat wil zeggen: zijn alle teamleden in staat hun taak uit te voeren? Zijn alle nodige kwaliteiten en competenties vertegenwoordigd in je team? Zijn jullie goed op elkaar ingespeeld en kun je elkaar vervangen als dat nodig is? Zijn de wisselspelers (flexkrachten) op de hoogte van de spelregels en goed ingewerkt? Hebben jullie oprechte interesse in elkaars belangen en motieven? Is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale zorgproces? Een heleboel vragen die ik ineens op je afvuur. Neem er rustig de tijd voor om te bedenken of in jouw team de juiste spelers zijn opgesteld. Als je denkt van niet, wat hebben jullie dan nodig? Wie kan jullie daarbij helpen?

Goed spel
Om goed spel te kunnen spelen is het een voorwaarde om een sfeer te hebben van openheid, acceptatie, vertrouwen en betrouwbaarheid. Daarnaast is het goed om met elkaar te checken of de manier van werken van het team in het voordeel is van de cliënten. Is het persoonlijk belang van de medewerker ondergeschikt aan het cliëntbelang? Tenslotte is het zinvol om te checken of in jullie team woorden en daden overeen komen.

 Speelveld
Als je in de situatie bent dat de spelregels bekend zijn, de juiste spelers zijn opgesteld en aan de voorwaarden wordt voldaan om een goed spel te gaan spelen, kan het zijn dat het speelveld nog niet duidelijk is. Wat doe je als je niet precies de kaders weet? Misschien is het een idee dat je als team bedenkt hoe voor jullie het kader helpend is om een geslaagde wedstrijd te kunnen spelen. Geef een voorzet, terwijl jullie op je doel afgaan! Veel plezier met trainen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email