disclaimer & copyright

Hoewel wij ernaar streven om correcte informatie te delen, kunnen wij niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. We zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op onze website. We behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Anker Moment © 2019

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Anker Moment. Alle rechten voorbehouden. Indien je gebruik wilt maken van teksten en afbeeldingen van Anker Moment, vraag dan eerst om toestemming. Ook dient er een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.